8. Какъв трябва да е файлът за екосолвентен печат?

Файлът трябва да бъде в RGB цветово пространство [профил – sRGB IEC61966-2.1 или Adobe RGB (1998)]. Понеже при този вид печат изделията се гледат от по-голямо разстояние, необходимата резолюция за печат се определя по формула в зависимост от разстоянието, от което се наблюдава разпечатката. Формулата е следната:
dpi = 1/[(разстояние x 0.000291) / 2]
dpi – необходима резолюция, в dpi
разстояние – разстоянието, от което се наблюдава, в инчове
Получената стойност важи за наблюдение на разпечатката при добри светлинни условия. При по-лоши стойността спокойно може да се намали наполовина. Освен това е желателно резолюцията на изображението да е кратна на 360, понеже това е броят на дюзите на всяка глава на принтерите, с които печатаме. С други думи, ако интерполирате изображението, го правете с такива стойности, ако не – оставете го, както се получи.

Социални мрежи

Споделете текущата страница в социалните мрежи.

обратно в началото