10. Какъв файл е нужен за качествен лазерен и/или офсетен печат?

Всички растерни обекти трябва да бъдат в CMYK цветово пространство (профил – Euroscale Coated v2). Всички векторни обекти трябва да бъдат в CMYK, Grayscale или Pantone Coated/Uncoated цветово пространство (в зависимост от медията, върху която ще се печата, и ако заданието изрично включва печатане с пантон), като за последните е задължително вие да съобщите още в запитването си за цена, за да се избегнат възможните грешки. Всички текстови обекти трябва да бъдат конвертирани в криви (във векторни обекти), ако файловият формат позволява векторна графика, или растеризирани, ако файловият формат не я позволява. Размерът на изделието във файла трябва да бъде с размерите, с които искате да е крайното изделие, плюс поне по 2 мм от страните, които имат обрязване. Важните обекти, като текстове и други подобни, трябва да бъдат поне на 6–7 мм от края на изделието във файла (изключение правят по-малките изделия, като визитки например – при тях текстът и важните обекти трябва да бъдат на поне 4 мм от границата за обрязване). Освен това резолюцията на растерните обекти трябва да е поне 300 dpi.

Социални мрежи

Споделете текущата страница в социалните мрежи.

обратно в началото