11. Какви файлове приемаме за печат?

Изпълнението на техническите изисквания към файловете, които ни подавате, гарантира бързо обслужване, намалява до минимум разходите ви и води до качествен продукт – вашия продукт.
В зависимост от технологията на печат видовете файлови формати, които приемаме, се делят на няколко групи:
– за дигитален и офсетов печат: приемаме файлове с разширения .pdf, .cdr, .eps, .psd, .tif, .jpg
– за екосолвентен печат: приемаме файлове с разширения .pdf, .tif, .jpg
– за фотопечат: приемаме файлове с разширения .pdf, .tif, .jpg
– за печат върху CD/DVD: приемаме файлове с разширения .tif, jpg
За всички останали файлови формати не можем да гарантираме качествен печат и пълна съвместимост с нашите програмни продукти за обработка и печат на файлове. По-долу са изброени основните указания как да бъдат подготвяни файловете, които ни подавате. Все пак не забравяйте: тъй като предпечатът е по същество наука, нашите специалисти могат да преценят, че файлът ви има нужда от допълнителна предпечатна подготовка, която се заплаща по цените, определени в нашия ценоразпис.

Социални мрежи

Споделете текущата страница в социалните мрежи.

обратно в началото