Изисквания към файловете

TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕ НА РЕКЛАМНИ АГЕНЦИИ И КРАЙНИ КЛИЕНТИ

Изпълнението на техническите изисквания към файловете, които ни подавате, гарантира бързо обслужване, намалява до минимум разходите ви и води до качествен продукт – вашия продукт. В зависимост от технологията на печат видовете файлови формати, които приемаме, се делят на няколко групи:

Дигитален и офсетов печат

приемаме файлове с разширения:

.pdf (готови за печат в размери)

и такива на които ние ще направим предпечат:

.cdr | .eps | .psd | .tif | .jpg

Екосолвентен печат

приемаме файлове с разширения:

.pdf | .tif | .jpg

Фотопечат

приемаме файлове с разширения:

.tif | .jpg

Печат върху CD/DVD

приемаме файлове с разширения:

.tif | .jpg

За всички останали файлови формати не можем да гарантираме качествен печат и пълна съвместимост с нашите програмни продукти за обработка и печат на файлове. По-долу са изброени основните указания как да бъдат подготвяни файловете, които ни подавате. Все пак не забравяйте: тъй като предпечатът е по същество наука, нашите специалисти могат да преценят, че файлът ви има нужда от допълнителна предпечатна подготовка, която се заплаща по цените, определени в нашия ценоразпис.

ЛАЗЕРЕН И ОФСЕТОВ ПЕЧАТ

Всички растерни обекти трябва да бъдат в CMYK цветово пространство (профил – Euroscale Coated v2). Всички векторни обекти трябва да бъдат в CMYK, Grayscale или Pantone Coated/Uncoated цветово пространство (в зависимост от медията, върху която ще се печата, и ако заданието изрично включва печатане с пантон), като за последните е задължително вие да съобщите още в запитването си за цена, за да се избегнат възможните грешки. Всички текстови обекти трябва да бъдат конвертирани в криви (във векторни обекти) ако файловият формат позволява векторна графика или растеризирани, ако файловият формат не я позволява. Всички растерни елементи трябва да нямат прозрачности и други ефекти специфични за програмния продукт с който са работени. Има проекти, за които е много важно черният цвят да е с голяма наситеност C=60%, M=40%, Y=40% и 100% черно (C-cyan, M-magenta, Y-yellow, K-black). Често срещана грешка е ползването на т.нар. „фотошопско черно“ – RGB (0,0,0), което при конверсия в CMYK става на (95,83,82,90) или подобно. Поради спецификата на лазерните принтери, този цвят ще изглежда от тъмнокафяв до синкаво-черен, но не и желаният чисто черен цвят.

ЕКОСОЛВЕНТЕН ПЕЧАТ

Файлът трябва да бъде в RGB цветово пространство с прикачен профил[sRGB или Adobe RGB]. Няма проблем да се печата и CMYK(с прикачен профил) файл, но тъй като принтерът с който разполагаме работи с 8 отделни вида мастила е способен да възпроизвежда по-голяма гама цветове от съдържащите се в CMYK, ако Вие имате желание за това.

Тъй като при екосолвентния печат изделията се гледат от голямо разстояние, необходимата резолюция за печат се определя по формула, в зависимост от разстоянието, от което се наблюдава разпечатката. Формулата е следната:

dpi = 1/[(разстояние x 0.000291) / 2]

dpi – необходима резолюция, в dpi

разстояние – разстоянието, от което се наблюдава, в инчове

Получената стойност важи за наблюдение на разпечатката при добри светлинни условия. При по-лоши, стойността спокойно може да се намали наполовина. Освен това е желателно резолюцията на изображението да е кратна на 360, понеже това е броят на дюзите на всяка глава на принтерите, с които печатаме. С други думи, ако интерполирате изображението, моля правете го с такива стойности. Ако не сте сигурни, че интерполирате правилно – оставете го както е. Максималната разделителна способност на принтера е 1440х1440dpi. Ако желаете печат на нея, моля споменете го в запитването си.

ФОТОПЕЧАТ

При този тип печат е задължително да подадете файла в RGB (с прикачен профил sRGB, AdobeRGB или дори ProPhotoRGB в който сте работили), печатането на CMYK би дало доста по-лоши резултати поради ограниченията на самото цветово пространство. Принтерът покрива sRGB напълно и почти напълно AdobeRGB, като в някои цветове дори го надхвърля (за справка схемата). Затова е добре да ползвате дори ProPhotoRGB за постигане на максимален резултат.

По желание можете да подадете и 48bit файл (3 канала по 16bit) за максимално плавни преходи между цветовете и в случай, че се наложи корекция на място на цветовете.

Разделителната способност на машината ни за фотопечат е 2880х1440dpi при максимален режим на качество, но стандартно печатаме на 1440х1440dpi понеже разликите са минимални и незабележими, особено при файлове, които нямат достатъчно детайли. Относно подготовката на файловете Ви, за препоръчване е те да не се интерполират освен ако dpi пада под 120-130 за размера в който искате да отпечатате вашия файл. Интерполацията добавя дигитални дефекти и съсипва фините детайли, особено ако не се прави правилно.

Относно размерите на файловете Ви, трябва да имате предвид при печат на канави, че те изискват опъване на рамка и за целта трябва да предвидите по около 3см фон извън размерите на изображението в случай, че ще има рамка над подрамката и 6см в случай че ще бъде само с подрамка без рамка. Това е само пример. При всеки специфичен случай, когато Ви трябва допълнително медия или фон около изображението, трябва да го споменете в запитването или да го включите във файла който подавате.

ПЕЧАТ ВЪРХУ CD/DVD

Файлът трябва да бъде в RGB цветово пространство (профил – sRGB). Изображението трябва да е квадрат (не – кръг) с размери 12х12 см, 300 dpi(може до 600dpi). Отворът обикновено е 2.2 см.

ОБРЯЗВАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ

Размерът на изделието във файла трябва да бъде с размерите, с които искате да е крайното изделие, плюс поне по 2 мм от страните, които имат обрязване. Изключение правят визитките – по 1.5 мм на страна. Важните обекти, като текстове и други подобни, трябва да бъдат поне на 3–4 мм от ръба за рязане във файла. Освен това резолюцията на растерните обекти трябва да е поне 300 dpi като препоръчително е 600 dpi, ако има фини елементи.

Примерна схема за визитка

Легенда:

| линия за рязане (точен размер на готово изделие)

| линия за важни елементи (текст, лога и др. поне 3мм навътре от всяка страна спрямо червената рамка)

| линия със отпуснат фон за обрязване

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ФАЙЛОВИТЕ ФОРМАТИ

corel-document-properties

.cdr – този формат може да създаде много проблеми. Файлът не трябва да съдържа никакви Lens ефекти, а текстове трябва да са конвертирани в криви. Пантони – също, само при уговорка, че ще се печатат с пантони. Тогава ще ни трябват и изходните файлове на растерните обекти във файла, за да направим предпечат, ако той не е направен или ако нашите специалисти го препоръчат. Файлът не трябва да съдържа Power Clip ефекти и да няма ротирани и некропнати растерни обекти. Не трябва да има и растерни или векторни обекти с прозрачности.

.pdf – този формат може да е много подходящ, ако се подготви по правилата. За дигитален и офсетов печат: при експорт на проекта ви до .pdf се включва опцията за стандарт PDF/X-1a:2001 и се използва профил Euroscale Coated v2. За печат на цветна проба файла трябва да е подготвен като за печатница с изпълнени всички условия като за офсетов/лазерен печат с една особеност – трябва да е една страница и ако искате, може да комбинирате няколко области от изделието, които са цветово критични. Цветната проба се печата на ролка с размери 43х61см.

.psd, .tiff – Тези формати не трябва да съдържат слоеве или ефекти освен ако не ги пращате, за да ги коригираме и извършим предпечат, който се заплаща по стандартната ни ценова листа.

Социални мрежи

Споделете текущата страница в социалните мрежи.

обратно в началото