Tехнически изисквания към файлове на рекламни агенции и крайни клиенти

Изпълнението на техническите изисквания към файловете, които ни подавате, гарантира бързо обслужване, намалява до минимум разходите ви и води до качествен продукт — вашия продукт. В зависимост от технологията на печат видовете файлови формати, които приемаме, се делят на няколко групи...

Графичен дизайн

Запознаване

Графичният дизайн е съвместен процес между клиент и дизайнер. С него се цели да се предаде точно определено послание до дадена целева аудитория. Терминът графичен дизайн може също да се отнася за редица художествени дисциплини, които се фокусират върху визуалната комуникация и презентация. В графичния дизайн се използват различни методи за комбиниране на думи, символи и изображения, за да се създаде визуално представяне на идеи и послания. Графичният дизайнер може да използва типография, визуални изкуства и техники за оформяне на страници, за да създаде крайния продукт. Графичният дизайн често се отнася и до двата процеса: създаване на посланието и създаване на крайния продукт.

Заповядайте при нашите специалисти и се уверете сами.

Как ще ви помогнем

Графичният дизайнер може да използва типография, визуални изкуства и техники за оформяне на страници, за да създаде крайния продукт. Графичният дизайн често се отнася и до двата процеса: създаване на посланието и създаване на крайния продукт.

Офсетов печат

Той се отличава с ниски производствени разходи и е подходящ за високи тиражи. В зависимост от нуждите на клиента и желанията на дизайнерите се използват стандартни мастила, които са в четирите основни цвята (Cyan, Magenta, Yellow, Blacк (К – от "Key color") – придобили гражданственост като CMYK), както и пантонни цветове – тогава, когато трябва да бъдат пресъздадени цветове, непостижими при смесването на основните, както и за характерни цветове в различни логотипи, запазени марки и др.

Посредством тази технология OLE PRINT може да изпълни поръчките ви за: календари, флаери, брошури, дипляни, каталози, плакати, книги, списания, учебни помагала, джобове за CD, папки, карти, картонени кутии и опаковки, хартиени торбички и много други, като:

  • Тип (каталог, флаер, дипляна и др.)
  • Размер (за предпочитане е обрязаният размер на изделието)
  • Цветност (4+4 по CMYK, 4+0 по CMYK, 1+1 по CMYK, 1+0 по CMYK или употреба на пантонни цветове)
  • Обем (корици и брой на страниците, ако има такива)
  • Медия (картон или хартия – офсет, хромова, LWC и др., както и техния грамаж)
  • Тираж (в колко броя трябва да се отпечата изделието)
  • Довършителни операции (биговане, концево шиене, шиене с телчета и др.)